Olga Łachacz

r. pr. dr Olga Łachacz jest absolwentką kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów odbyła stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii. Od 2015 roku jest dyplomowanym mediatorem i promuje polubowne sposoby rozstrzygania sporów. Od 2018 roku wykonuje również zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym. Odnosi także sukcesy w prawie ubezpieczeń społecznych, prawie pracy i administracyjnym.


Doktorat obroniła w 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Aldo Moro w Bari we Włoszech. Naukowo zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym i z tej dziedziny opublikowała ponad 40 prac naukowych.


W wolnym czasie interesuje się architekturą, czyta literaturę piękną i lubi podróże. Miłośniczka labradorów.