Zespół

dr Robert Szostak
Radca prawny

Ukończył studia magisterskie na kierunku administracja, studia magisterskie na kierunku prawo, uzyskał stopień doktora nauk prawnych, pracował jako adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Staż naukowy na Uniwersytecie w Walencji w Hiszpanii oraz praktyki w kancelarii adwokackiej, notarialnej, a także w Urzędzie Dzielnicowym Steglitz-Zehlendorf w Berlinie umocniły w go przekonaniu, prawo to narzędzie które ma służyć ludziom.

 • Radca prawny od 2018 r., specjalizujący się w prawie karnym, prawie wykroczeń, prawo-karnych aspektach ochrony danych osobowych, prawie rodzinnym, a także prawie medycznym i błędach medycznych.
 • Wielokrotnie pomagał przedsiębiorcom uzyskiwać korzystne rozstrzygnięcia w sprawach związanych z zapobieganiem czynom nieuczciwej konkurencji. Obecnie jako właściciel Kancelarii Prawnej InBonum udziela pomocy prawnej w sprawach karnych, skomplikowanych sprawach rodzinnych oraz prowadzi negocjacje w imieniu podmiotów gospodarczych i nadzoruje proces obsługi spółek oraz funkcjonowanie mikro i średnich przedsiębiorców.
 • Mecenas Robert Szostak jest współtwórcą programu szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz pomocy społecznej: „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej – nowe podejście systemowe” organizowanego w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Jako wykładowca w „Fundacji Uniwersytet Dzieci”, prelegent i trener szkoleń specjalistycznych przekazuje wiedzę praktyczną.
 • Występował również w roli eksperta z ramienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w systemie doradztwa JST w latach 2014-2015, sporządzając opinie prawne.
 • W 2012 r. ukończył kurs mediatora sądowego w Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
 • Nauczyciel i specjalista ds. prawnych w Szkole im. Profesora Zbigniewa Religi w Olsztynie w latach 2007-2018.

Uwielbia rywalizację nie tylko na Sali sądowej, dlatego w wolnym czasie jako zapalony wędkarz konkuruje o największe okazy z głębin rodzimych i międzynarodowych wód. Jako miłośnik sportów siłowych i sylwetkowych zna doskonale branżę fitness, w której także wykazuje się aktywnością zawodową, udzielając wsparcia prawnego poradniom dietetycznym, klubom fitness, trenerom personalnym i fizjoterapeutom.

Mateusz Sobolewski
Radca Prawny

Od 2018 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W 2021 roku złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uzyskał wpis na listę radców prawnych pod numerem OL-2030. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas studiów prawniczych odbywał praktyki w sądach powszechnych, prokuraturze oraz kancelariach.

W trakcie aplikacji radcowskiej zdobywał praktykę oraz doświadczenie zawodowe w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, prowadzącej również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Od 2020 r. nawiązał współpracę z Kancelaria Prawną InBonum. Specjalizuje się w prawie cywilnym, głównie w sprawach o zapłatę, o podział majątku i spadkowych. Poza codzienną lekturą aktów prawnych, zawsze znajdzie czas by sięgnąć po polską literaturę, a w szczególności kryminały. Prócz wysiłku umysłowego, wolny czas przeznacza na treningi siłowe.

Krzysztof Kapuściński
Specjalista z dziedziny Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu wykroczeń, Kodeks Karny (przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym)

Ponad 25 letnie doświadczenie praktyczne i teoretyczne w obsłudze zdarzeń drogowych, kolizji i wypadków drogowych, a także wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym.

 • Weryfikacja pod kątem prawidłowości sporządzonej dokumentacji na miejscu zdarzenia drogowego przez organy procesowe (protokoły oględzin i miejsca zdarzenia, pojazdów, szkic miejsca zdarzenia drogowego, dokumentacja fotograficzna).
 • Analiza pełnego materiału dowodowego w sprawie, ustalenia sprawstwa w kolizji lub wypadku drogowym, oraz inne wykroczenia w ruchu drogowym.
 • Analiza sporządzonych opinii biegłych z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
 • Pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości co do sprawstwa wykroczeń drogowych, czy jesteś sprawcą zdarzenia drogowego – należy rozważyć odmowę przyjęcia mandatu karnego. Skorzystaj z prawa aby Twoją sprawę rozpatrzył sąd.
 • Wykonanie dokładnych pomiarów i oględzin na miejscu kolizji, wypadku drogowego jeżeli jest to możliwe i nie utrudnia czynności procesowych/śledczych oraz nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wykonaj jak najwięcej zdjęć telefonem przed przyjazdem Policji, jeśli jest to możliwe bezzwłocznie po zdarzeniu. Pomoże to w ustaleniu i odtworzeniu faktycznego przebiegu zdarzenia oraz sprawstwa.
Olga Łachacz
Radca Prawny
r. pr. dr Olga Łachacz jest absolwentką kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów odbyła stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii. Od 2015 roku jest dyplomowanym mediatorem i promuje polubowne sposoby rozstrzygania sporów. Od 2018 roku wykonuje również zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym. Odnosi także sukcesy w prawie ubezpieczeń społecznych, prawie pracy i administracyjnym.
Doktorat obroniła w 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Aldo Moro w Bari we Włoszech. Naukowo zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym i z tej dziedziny opublikowała ponad 40 prac naukowych.
W wolnym czasie interesuje się architekturą, czyta literaturę piękną i lubi podróże. Miłośniczka labradorów.
Michał Orłowski
Informatyk śledczy

Wyjątkowy specjalista, którego główną misją jest ochrona informacji i danych w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie cyfrowym. Jego obszar ekspertyzy obejmuje audyt zabezpieczeń, gdzie przeprowadza szczegółowe badania systemów i infrastruktury, w celu wykrycia potencjalnych luk w zabezpieczeniach oraz wprowadzenia odpowiednich środków zaradczych.

W razie utraty danych, bez względu na przyczynę, zajmuje się odzyskiwaniem cennych informacji, przywracając je do życia. Co więcej, zapewnia zabezpieczanie sieci przed atakami cybernetycznymi. Nie zapomina również o dzieleniu swojej wiedzy, prowadząc szkolenia z zakresu zabezpieczeń, aby pomóc innym zrozumieć i skutecznie bronić się przed cyberprzestępczością.

Specjalizuje się w audycie zabezpieczeń, odzyskiwaniu danych, zabezpieczaniu sieci oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Z szerokim pojęciem z zakresu technologii informatycznych.

Specjalizacja:

 • audyt zabezpieczeń
 • odzyskiwanie danych
 • zabezpieczanie sieci
 • szkolenia z zakresu zabezpieczeń

 

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, psycholog ze specjalizacją                         w zakresie terapii traumy. 

Pracuje z osobami, które:

 • doświadczyły zdarzeń traumatycznych w życiu, do których należą zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne, osadzone w krótkim czasie trwania, związane z bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, 
 • uzyskały informację o śmierci lub groźnym wypadku osoby bliskiej,
 • doświadczyły traumy relacyjnej, do której można zaliczyć przemoc w rodzinie, maltretowanie fizyczne, molestowanie seksualne, odrzucenie, zaniedbanie. 

Posiada doświadczenie w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, pracuje z dorosłymi osobami będącymi w sytuacjach kryzysowych, z osobami małoletnimi, ich rodzicami oraz opiekunami prawnymi w sprawach między innymi z zakresu władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi w sprawach rozwodowych.

Współtwórca olsztyńskiego Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynie, wdrażająca działania nowatorskie w tym zakresie w latach 2007-2013.

W okresie 2008-2013 pełniła funkcję członka zespołu opiniotwórczo-doradczego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, monitorującego Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zespołu interdyscyplinarnego, powołanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz zespołu doradczo-opiniującego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wspiera osoby profesjonalnie zajmujące się pomaganiem poprzez realizację szkoleń, wykładów, doskonalenia zawodowego służb, instytucji, organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i osobami stosującymi zachowania przemocowe, tworzenia i pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, procedur skutecznego współdziałania, procedury „Niebieskie Karty”.

Zapraszamy do kontaktu