Nasze specjalizacje
OBRONA W SPRAWACH KARNYCH
POMOC PRAWNA POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWAMI
ROZWÓD, PODZIAŁ MAJĄTKU, WŁADZA RODZICIELSKA i alimenty
ZDARZENIA I WYPADKI DROGOWE
OCHRONA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE
OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH
BŁĘDY MEDYCZNE, SPRAWY ODSZKODOWAWCZE I DYSCYPLINARNE
REJESTRACJA SPÓŁEK, LIKWIDACJA, UPADŁOŚĆ, REPREZENTACJA PRZED SĄDEM
Ochrona danych osobowych
zastrzeganie znaków towarowych - słownych oraz graficznych
szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i RODO
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne