Szkolenia

z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także dla sektora publicznego (ochrona danych w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – KSIP oraz system PESEL

 

 

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie uprzejmie przedkładamy najczęstsze tematy szkoleń prowadzonych przez pracowników naszej kancelarii oraz ekspertów współpracujących.

I. Zmiany do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
II. Postępowanie w sprawach świadczeń nienależnie pobranych
III. Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych
IV. Zasady wszczęcia postepowania administracyjnego – obowiązki organów i uprawnienia stron
V. Dostęp do informacji publicznej z uwzględnieniem przepisów karnych w przypadku przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków
VI. Ochrona danych osobowych w administracji i placówkach oświatowych z uwzględnieniem przepisów karnych w przypadku przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków
VII. Postępowanie w sprawach rodzinnych i nieletnich w praktyce organów systemu pomocy społecznej
VIII. Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym
IX. Skuteczna egzekucja wierzytelności
X. Mediacja w sprawach karnych i rodzinnych
XI. Zmiany do ustawy kodeks pracy
XII. Mobbing i molestowanie, klauzule antymobbingowe
XIII. Zasady postępowania osobami dotkniętymi przemocą psychiczną, fizyczną i seksualną. Rola
pracowników pomocy społecznej w zapobieganiu wtórnej wiktymizacji ofiar przestępstw.
XIV. Procedura niebieskiej karty – aspekty prawne i psychologiczne
XV. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie – aspekty prawne
XVI. Procedura zamówień publicznych w JST

Szkolenia prowadzimy zarówno w siedzibie naszych Zleceniodawców jak również niestacjonarnie za pośrednictwem aplikacji takich jak MS Teams

Koszt szkolenia uzależniony jest od tematyki, liczby godzin szkoleniowych oraz liczby uczestników szkolenia. Szkolenia prowadzone są przeważnie przez dwóch wykładowców, wiodącymi ekspertami ww. dziedzinach są radca prawny dr Robert Szostak oraz radca prawny dr Adrianna Szczechowicz.

Nasi wykładowcy posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, są praktykami występującymi m.in. przed WSA, NSA, SKO, a także prowadzącymi obsługi prawne jednostek
administracji publicznej. Na szkoleniach zapewniamy omawianie zagadnień w oparciu o nasze doświadczenie i przykłady z naszej praktyki, a także w oparciu o dostępne krajowe orzecznictwo. Szkolenia prowadzone są w miłej atmosferze, sprzyjającej poznawaniu najbardziej skomplikowanych problemów prawnych.

Kawę i ciastka zapewnia Zleceniodawca