Krzysztof Kapuściński

Ponad 25 letnie doświadczenie praktyczne i teoretyczne w obsłudze zdarzeń drogowych, kolizji i wypadków drogowych, a także wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym.
  • Weryfikacja pod kątem prawidłowości sporządzonej dokumentacji na miejscu zdarzenia drogowego przez organy procesowe (protokoły oględzin i miejsca zdarzenia, pojazdów, szkic miejsca zdarzenia drogowego, dokumentacja fotograficzna).

  • Analiza pełnego materiału dowodowego w sprawie, ustalenia sprawstwa w kolizji lub wypadku drogowym, oraz inne wykroczenia w ruchu drogowym.

  • Analiza sporządzonych opinii biegłych z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

  • Pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości co do sprawstwa wykroczeń drogowych, czy jesteś sprawcą zdarzenia drogowego – należy rozważyć odmowę przyjęcia mandatu karnego. Skorzystaj z prawa aby Twoją sprawę rozpatrzył sąd.

  • Wykonanie dokładnych pomiarów i oględzin na miejscu kolizji, wypadku drogowego jeżeli jest to możliwe i nie utrudnia czynności procesowych/śledczych oraz nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wykonaj jak najwięcej zdjęć telefonem przed przyjazdem Policji, jeśli jest to możliwe bezzwłocznie po zdarzeniu. Pomoże to w ustaleniu i odtworzeniu faktycznego przebiegu zdarzenia oraz sprawstwa.